Çocuklarda Dikkat Toplama ve Dikkat Süreleri

Çocuklarda Dikkat Toplama ve Dikkat Süreleri

Dikkat toplama, faklı yaşların gereksinimlerine göre farklı şekillerde gelişim göstermektedir. Dikkatin süresi, temel süreçlerin yeterliliği ile ilgili olabileceği gibi, çocuğun neyi başarmak istediği ile de ilgili olabilir.

Çocuğumuzdan bir şeye dikkatini vermesini isterken gerçekçi beklentiler içinde olmak için dikkat süresinin hangi yaşta ne kadar olduğunu bilmek önemlidir.

 • 3 Yaş Çocuğu: Okul öncesi eğitimi alan bir 3 yaş çocuğu 3-8 dakika aynı konuda dikkatini sürdürebilir.
 • 5 Yaş Çocuğu: 3.5 yaş çocuğu yapabileceği farklı etkinlik ve oyunlar var ise kendi başına 15 dakika kadar dikkatini sürdürebilir.
 • 4 Yaş Çocuğu: Çevreden gelen diğer uyaranları duymayabilir, görmeyebilir. Yani o bir oyuna dalmışken, siz ona seslendiğinizde, onu yemeğe çağırdığınızda sizi duymuyorsa sebebi bundandır. 4 yaş çocuğu; tek başına bir etkinlikte dikkatini 7-8 dakika kadar sürdürebilir. Eğer etkinlik onun için yeni ise ve ilgisini çekmiş ise dikkatini sürdürebilme süresi 15 dakikaya kadar çıkabilir. Yaşına ve gelişimine uygun bir grupta ise 5-10 dakika kadar aralıksız oyunu sürdürebilir.
 • 5 Yaş Çocuğu: 4.5 yaş çocuğu kendisinin seçmediği, o an çok fazla istemediği bir etkinlikte dikkatini 2-3 dakika kadar sürdürebilir.
 • 5 Yaş Çocuğu: Tek başınayken, ilgisini çeken bir etkinlik ise dikkatini 10-15 dakika kadar sürdürebilir. Yaşına ve gelişimine uygun bir grup çocuk ile 10-25 dakika kadar oyunu dikkati dağılmadan sürdürebilir.
 • 6-7 Yaş Çocuğu: Tek başına ilgisini çeken bir etkinliğe 30 dakika kadar dikkatini verebilir. 6 ve 7 yaş çocuğunun dikkat süresi önceki yaşlara göre çok daha fazladır. Bu dönem genelde çocuklardaki dikkat gelişimi hızlanır. Bir önceki sene masa başında oturup bir etkinliğe 5 dakika bile dikkatini veremeyen bir çocuk 6 yaşına geldiğinde bir anda kendi isteğiyle masa başında oturup yarım saat kadar aynı etkinliği sürdürebilir.

dikkat-eksikliği

ÇOCUKLARDA DİKKAT KONTROLÜ GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ

 • Reynell çocuğun herhangi bir durum ya da nesneye dikkatini yoğunlaştırabilmesi için dikkat eğitimi yapılacak ortamda çok fazla uyarıcı olmamasına önem verilmesi gerektiğini belirtmektedir.
 • Dikkat kontrolünü sağlayabilmek için çocuğun fiziksel olarak rahat olması gereklidir.
 • Kullanılan oyun araçları çocuğun gelişimsel düzeyine uygun ve ilgi çekici olmalıdır.
 • Bu nedenle seçilen işler kısa, basit ve çocuğun yeteneği düzeyinde olmalıdır.
 • Çocuk başarılı olmayı tatmalıdır.
 • Oynanan oyunda ya da yapılan işte ödüller oyun içinde doğal olarak bulunmalıdır. Oyunu tamamlamak ya da bir şeyi keşfetme zevki ödül olmalıdır. Eğer oyun ya da bir işi başarma gibi doğal ödüller yetersiz kalırsa, sosyal ödüller (öpme, kucaklama vb.) anında çocuğa verilmelidir.
 • Sözel yönergeler kısa, net ve anlaşılır olmalıdır.
 • Çocuğa öğretilecek bir beceri basitten karmaşığa doğru basamak andırılmalı, çocuk başarılı oldukça bir üst basamağa geçilmelidir.
 • Dikkat kontrolünün gelişimi için yapılan eğitimin her aşamada değerlendirilmesi gereklidir.
 • Eğitimde, ev ve okul arasında paralellik olması olumlu ve hızlı sonuçlar elde edilmesi için gereklidir.

Bu nedenle çocuğunuzun gelişimini öğretmeniyle birlikte takip etmeli ve iş birliği içinde hareket etmelisiniz.

Unutmayın! Her çocuk farklıdır; farklı zamanlarda, farklı şekillerde öğrenir .

Gülşah KARACA